Logo COMWE

Avís Legal

Última actualització: 02/05

Aquest Avís legal (d’ara endavant, “l’Avís legal”), juntament amb la Política de privacitat i cookies, regeix l’accés i la utilització d’aquest lloc web (d’ara endavant, “el Lloc web”).

El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica el coneixement i l’acceptació íntegra d’aquest Avís legal per part dels Usuaris. En cas de no estar d’acord amb aquest, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Informació general del Lloc web

En compliment del que s’estableix per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: COMWE MÀRQUETING, S.L. (d’ara endavant, “COMWE”).

Domicili social:

C.I.F.:

E-mail: [email protected]

Telèfon: +34 620 26 40 21

Condicions d’Ús del Lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i aquest Avís legal.

L’Usuari s’obliga a mantenir completament indemne a COMWE davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades.

Exclusió de responsabilitat

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a COMWE l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

COMWE no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web o la navegació per aquest.

COMWE no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos COMWE només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-lo a COMWE, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a COMWE l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre COMWE i els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de COMWE amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats.
Tret que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc web, COMWE no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent-hi qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a COMWE.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de COMWE o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.
Les marques, noms comercials o signes distintius publicats en el Lloc web són titularitat de COMWE o tercers, sense que pugui entendre’s atribuït a l’Usuari dret algun sobre aquests.

Protecció de dades de caràcter personal

La recollida de dades personals dels Usuaris a través dels formularis de sol·licitud disponibles en el Lloc web serà acompanyada de la informació corresponent sobre les condicions i circumstàncies del tractament de dades a efectuar, així com dels drets que els assisteixen.
Per a obtenir més informació sobre el tractament de dades personals realitzat per COMWE, l’Usuari pot consultar la Política de Privacitat del Lloc web.

Ús de cookies

COMWE utilitza cookies per a millorar l’experiència de navegació en el Lloc web i entendre els hàbits i les preferències dels Usuaris.
Els Usuaris tenen l’opció de configurar el seu dispositiu per a acceptar o rebutjar les cookies. Per a més informació sobre l’ús de cookies que fa COMWE i com l’Usuari pot gestionar-les, pot consultar la Política de Cookies del Lloc web.

Modificacions de les presents condicions

COMWE es reserva el dret a modificar el present Avís Legal i qualsevol aspecte del Lloc web sense avís previ. Aquests canvis tindran efecte immediat una vegada publicats en el Lloc web. Continuar usant el Lloc web implica l’acceptació d’aquestes modificacions per part de l’Usuari.
L’Usuari és responsable de revisar periòdicament l’Avís legal i la resta de textos legals del Lloc web (específicament la Política de Privacitat i la Política de Cookies).
En cas que l’Usuari no estigui d’acord amb les actualitzacions, ha de cessar l’ús del Lloc web immediatament.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l’Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest Avís legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola. En cas de litigi entre COMWE i l’Usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa.

© Copyright 2024. Powered by COMWE