Logo COMWE

Política de privacitat

Última actualització: 02/05

La present “Política de Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de COMWE per a vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

COMWE MÀRQUETING S.L., amb CIF xxxxxxx, domicili en (Barcelona) i correu electrònic [email protected]

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

⦁ Dades obtingudes del formulari de contacte: Tractem les dades personals facilitades a través del formulari de contacte amb la finalitat de donar resposta a les consultes rebudes i/o facilitar-li la informació sol·licitada, sobre la base legítima del consentiment exprés prestat per vostè. Pot revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

⦁ Dades obtingudes per a l’enviament de comunicacions comercials: Utilitzem les dades per a l’enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès, sobre la base legítima del consentiment exprés prestat per vostè. Podent revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

⦁ Dades obtingudes a través de les nostres Xarxes Socials: COMWE té creat un perfil corporatiu en les Xarxes Socials de Twitter, Instagram i Facebook, de la qual, juntament amb aquestes, és també responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari que es dugui a terme en aquestes. Utilitzem les Xarxes Socials amb la finalitat d’informar-lo sobre les nostres activitats, esdeveniments, productes o serveis, així com per a interactuar amb l’Usuari a través del seu perfil. La base jurídica que ens legítima al tractament és el consentiment prestat per l’Usuari. L’Usuari, prèviament ha de disposar d’un perfil en les mateixes Xarxes Socials, i decideix unir-se de manera voluntària al perfil social de COMWE, mostrant amb això el seu interès a visualitzar la informació publicada en aquest. No està prevista la presa de decisions automatitzades ni l’elaboració de perfils amb les dades personals recaptades.

L’Usuari, una vegada sigui seguidor o s’hagi unit al perfil de COMWE podrà publicar comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. En qualsevol cas, l’Usuari ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en les Xarxes Socials, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, COMWE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari. COMWE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges que puguin publicar-se en les Xarxes Socials no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de COMWE, però si que romandran en la xarxa social en qüestió.

Recomanem la revisió de les polítiques de privacitat de les Xarxes Socials en el moment de registrar-se en aquestes, tenint en compte les diferents opcions de configuració de privacitat sobre el perfil de l’usuari que es faciliten en cadascuna d’elles.

⦁ Sol·licitud de pràctiques o llocs d’ocupació: L’aspirant autoritza al fet que COMWE analitzi els documents que se li remetin, així com la informació que faciliti en l’entrevista de treball, amb la finalitat de valorar la seva candidatura i poder, si és el cas, oferir-li un lloc vacant. En cas que no ens faciliti aquestes dades, no podrem incloure-ho en les ofertes de treball o passanties corresponents. Té dret a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

⦁ Dades obtingudes per a la prestació d’un servei: En cas que accepti la nostra proposta de serveis, tractarem les seves dades amb la finalitat de dur a terme l’execució contractual, sense els quals no podrem prestar-li el servei que ens sol·licita.

⦁ Dades obtingudes a través de les cookies: Quan navega pel nostre Lloc web, es recull una certa informació de manera passiva mitjançant diverses tecnologies:

Mitjançant l’ús de cookies -que són peces d’informació emmagatzemades directament en el dispositiu que estàs utilitzant- es recopila informació (p. ex. el tipus de navegador que usa, el temps de navegació en la web, les pàgines visitades). Per motius de seguretat, aquesta informació s’utilitza per a facilitar la navegació i mostrar-li correctament el contingut del mateix en el seu dispositiu. A més, utilitzem cookies per a recopilar informació estadística sobre l’ús de la Web amb la finalitat de millorar contínuament el seu disseny i funcionalitat, comprendre com els usuaris l’utilitzen i per a ajudar-nos a resoldre els dubtes que puguin sorgir sobre aquest tema. Algunes de les nostres cookies són administrades per tercers.

Pot negar-se a acceptar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador. No obstant això, si no les accepta, pot experimentar alguns inconvenients en l’ús d’aquesta. Per a obtenir més informació sobre les cookies, consulti la nostra Política de Cookies.

A través del seu navegador: el proveïdor de les pàgines recopila i emmagatzema automàticament informació en els arxius de registre del servidor (log files), que el seu navegador ens transmet de manera automàtica. Aquests es corresponen amb el tipus de versió de navegador, el sistema operatiu utilitzat, URL diferit, nom de host del dispositiu des del qual accedeix, l’hora de sol·licitud del servidor i l’adreça IP. Aquestes dades no es combinen amb altres fonts de dades.

Durant quant temps conservem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir amb les finalitats indicades anteriorment, així com per a complir amb les obligacions legals que siguin aplicable en cada cas. De manera orientativa els terminis de conservació de les dades personals seran els següents:

⦁ Dades del formulari de contacte: Es conservaran durant el temps estrictament necessari per a atendre i resoldre la seva consulta.

⦁ Dades dels usuaris obtinguts per a l’enviament de comunicacions comercials: Es conservaran mentre l’Usuari no retiri el seu consentiment, podent revocar-lo en qualsevol moment, dirigint un email a [email protected]

⦁ Dades obtingudes de les Xarxes Socials: Es conservaran mentre l’Usuari no revoqui el consentiment prestat, això és, durant el temps en què l’Usuari segueixi el nostre perfil corporatiu en les Xarxes Socials.

⦁ Dades obtingudes a través d’una sol·licitud de pràctiques o lloc d’ocupació: Es conservaran durant 1 any.

⦁ Dades obtingudes per a l’execució d’un contracte: Es conservaran mentre duri la relació contractual i, posteriorment, durant el temps assenyalat per la legislació aplicable per a fer front a possibles obligacions legals.

⦁ Dades obtingudes a través de les cookies: Es conservaran d’acord amb el que s’estableix en la nostra Política de Cookies.

Pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. No està previst prendre decisions automatitzades ni elaborar perfils amb les dades personals recaptades.

Quina és la base que ens legitima per a tractar les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat pel consentiment explícit prestat per vostè, així com per a l’execució del corresponent contracte de serveis.

Comuniquem dades a tercers?

No està previst realitzar comunicacions de dades personals a tercers, a excepció dels nostres proveïdors de serveis amb els qui tenim subscrits els corresponents contractes d’encarregat de tractament i que únicament accedeixen a aquesta informació per a prestar un servei a favor i per compte de COMWE.

Realitzem transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?

No està previst realitzar transferències internacionals de dades personals.
Què fem per a garantir la privacitat de les seves dades? Adoptem les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.
Entre altres, destaquen les següents mesures:

⦁ Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

⦁ Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.

⦁ Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per a garantir la seguretat del tractament.

⦁ Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

En cas que no s’hagin atès correctament els seus drets, pot trobar els formularis per a exercitar els seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Té dret a retirar el consentiment prestat, en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

És necessari que l’usuari del lloc web hagi llegit i estigui conforme amb les condicions de protecció de dades contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del Tractament pugui procedir al mateix en la forma, terminis i finalitats indicades. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de la nostra Política de Protecció de Dades.

El Responsable del Tractament es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions realitzats en aquesta Política de Privacitat que afectin les finalitats, terminis de conservació, cessions de dades a tercers, transferències internacionals de dades, així com a qualsevol dret de l’Usuari del Lloc web, seran comunicats de manera explícita a l’Usuari.

© Copyright 2024. Powered by COMWE